olympic casino online otvaracie hodiny

There are no news yet.
Okrem mnostva vhernch prístrojov, elektrickej rulety a ivch stolov disponuje kasíno modernm barom a pravidelne organizuje koncerty ivej hudby a vystúpenia.ElektronickÁ ruleta, vhernÉ PRÍstroje, bAR, pravidelnÉ akcie NA bare, zÁbava.Pia: 07:30 - 01:00, so: 10:00 - 01:00, ne: 10:00 - 23:00.Lobby bar, po - tv: 07:30 - 24:00.Olympic Casino - Nonstop 5D Cinema Maxim Po Ne: 10:00 21:00.Banky, tatrabanka, po - Ne: 10:00 - 21:00.V kasíne nájdete aj najmodernejí mix vhernch prístrojov, tlov bar i pódium, urené na plánované kultúrne podujatia.ZÁbava, fitness centrum Golem, po Pia: 06:00 22:00, so, Ne a sviatky: 08:00 22:00.So -Ne: 08:30 - 21:00, sushi Wok restaurant, po - Ne: 11:00 - 21:00.
Preto, e si Vás váime, pravidelne pre Vás pripravujeme súae o atraktívne ceny, slot da bar online 90 zabávame Vás a staráme sa o Vá komfort.
Koala Tours / Tip Travel, po - Ne: 09:00 - 20:00.
Po - So: 07:00 - 21:00.
Pizzeria Andiamo, po - Pia: 08:00 - 22:00.
Rezervácie, otváracie hodiny, pon - Ne24 Hodín.
So - Ne: 10:00 - 21:00.3 811 voglio vincere soldi rito per 02, vetky kontakty, terms Conditions, získajte vber najzaujímavejích podujatí a bonusov priamo do vaej schránky.Games, try your luck, biggest selection of games and bonuses!Café 41, po - Pia: 08:00 - 21:00.Firo Tour, po - Ne: 09:00 - 20:00.Bonusov klub, pECIÁLNE vhody PRE driteov vernostnch kariet.Play now, new player bonus 500!Kasíno je súasou nadnárodnej siete luxusnch kasín a ponúka sluby na vysokej úrovni. .Olive Café Brunch, po - Pia: 07:30 - 21:00.Vá e-mail virtuálna prehliadka, hORE.